"Latvijas attīstībai"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Aleksandrs Hrisanfovs 1995 TENTE SIA
2. Aleksandrs Geržatovičs 1995 Latvijas Universitāte
3. Vineta Santa Margeviča 1999 Latvijas Universitātes studente profesionālā bakalaura programmā "Izglītības darba vadība"
4. Inita Veļikodnaja 1998 A/S "Olainfarm"
5. Annija Skudra 1999 Reklāmas aģentūra "Elpa"
6. Marika Zavadska 1998 A/S Olainfarm
7. Valdis Jurgelāns 1965 Nacionālo Bruņoto Spēku Apvienotais štābs
8. Aleksandrs Špakovs 1982 SIA Vervo
9. Diana Goroško 1971 Olaines 2. vidusskola
10. Jolanta Brilte 1968 SIA "Biznesa augstskola Turība"
11. Nikolajs Kudrjašovs 1973 Latvijas - Vācijas kopuzņēmuma SIA "HM RĪGA"
12. Zane Stūre 1999 Ventspils Augstskolas studente profesionālā bakalaura studiju programmā tulkošanā
13. Artjoms Šimanausks 1998 Olaines Sporta Centrs
14. Natālija Duņko-Lazdiņa 1987 SIA "NDL Projekti"
Jaunumi
Partijas programma
Latvija nav tikai Rīga!

Mūsu komandu veido profesionāļi, kuri, gudri strādājot Olaines novadā, izmantos administratīvi teritoriālās reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Veidosim jaunu Olaines novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.


UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN IZGLĪTĪBAS SINERĢIJA
Mūsu vīzija - Olaine kā ķīmijas un veselības tehnoloģiju attīstības centrs Baltijā.

• Veicināsim Olaines ķīmijas un biotehnoloģijas investīciju fonda izveidi, lai nodrošinātu finansējuma pieejamību jauniem pētījumiem un inovācijām, ko attīsta Olaines jaunie talanti.
• Atbalstīsim Olaines izglītības iestādes, lai sadarbība ar novada uzņēmumiem un universitātēm veicinātu nozares inovāciju attīstību.

RADOŠA VIETA KOMERCDARBĪBAI
Mūsu vīzija - mazo uzņēmumu un mājražotāju iespēju teritorija.

• Izveidosim attīstības stratēģiju visai novada teritorijai.
• Pārveidosim Olaines tirgus teritoriju par jauno uzņēmumu un mājražotāju iespēju kvartālu.
• Revitalizēsim apkaimes teritoriju starp Jelgavas, Kūdras, Zeiferta un Veselības ielu.

TRANSPORTS
Mūsu vīzija - kvalitatīva transporta infrastruktūra.

• Rūpēsimies par drošību un vides pieejamību gājējiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un infrastruktūru visā novadā.
• Veidosim pilotprojektu - autonomais transports līdz dzelzceļa stacijai Jaunolainē un Olainē - autonomi mini-elektroautobusi.
• Nodrošināsim velo nomu un velo novietnes pie stacijas Jaunolainē un Olainē.
• Izveidosim elektroskūteru novietnes un elektroauto uzlādes vietas galveno transporta mezglu tuvumā visā novadā.

VIEDĀ PĀRVALDE
Mūsu vīzija – caurspīdīga un iedzīvotājiem saprotama pašvaldības un to kapitālsabiedrību darbība.

• Uzstādīsim skaidri definētus un iedzīvotājiem saprotamus mērķus pašvaldības kapitālsabiedrībām un iestādēm.
• Ieviesīsim datos un labā pārvaldībā balstītu lēmumu pieņemšanu, izmantojot jaunās tehnoloģijas.
• Ieviesīsim operatīvu informācijas apriti mūsdienīgā un iedzīvotājiem ērti pieejamā formā.

MĀJOKĻU FONDS
Mūsu vīzija - Pašvaldība rūpējas par mājokļu fondu un kopmītnēm, piesaistot privātās investīcijas.

• Uzsāksim Olaines kopmītņu Zemgales ielā renovācijas projektu un piesaistīsim finanšu līdzekļus renovācijai no valsts vai privātā sektora.
• Izstrādāsim investoru piesaistes plānu jaunu dzīvokļu projektu radīšanai.
• Sadarbībā ar privāto sektoru, realizēsim jaunu daudzdzīvokļu projektu Olainē.


IZGLĪTĪBA
Mūsu vīzija - mūsdienīga, konkurētspējīga un iekļaujoša izglītība visām sabiedrības grupām. Viegli pieejama izglītības infrastruktūra visiem novada iedzīvotājiem

• Uzlabosim skolotāju motivācijas sistēmu.
• Rūpēsimies, lai pirmsskolas izglītība būtu pieejama bērniem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
• Meklēsim finansējumu auklītēm un “mājdārziņiem” kā pagaidu variantam.
• Attīstīsim pieaugušo izglītības centra piedāvājumu, veidojot mūžizglītības programmas atbilstoši darba tirgus tendencēm un tehnoloģiju attīstībai.
• Sadarbībā ar NVO attīstīsim iekļaujošu izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām, un rūpēsimies par to iekļaušanu izglītības procesā.
• Uzlabosim psiholoģiskā situāciju izglītībā, nodrošinot psihologu pakalpojumus gan audzēkņiem, gan darbiniekiem un palielināsim sociālo pedagogu skaitu.

SOCIĀLĀ SFĒRA
Mūsu vīzija - Olaines novads, kur netiek atteikts nevienam sociālās palīdzības prasītājam.

• Izveidosim tādu sociālā atbalsta sistēmu, kur nepieciešamo sociālo palīdzību saņem ikviens novada iedzīvotājs - ģimenes ar bērniem, pensionāriem, cilvēki ar īpašām vajadzībām un citi iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešama palīdzība.
• Nodrošināsim, ka sociālie pakalpojumi ir pieejami neatkarīgi no dzīvesvietas un bez diskriminācijas.

EKOLOĢIJA
Mūsu vīzija – Olaines novads ir zaļākais novads Baltijā.
• Piesaistīsim finansējumu degradēto vietu revitalizācijai novadā.
• Uzlabosim atkritumu izmešanas vietu kapacitāti un izskatu, ieviesīsim to darbības kārtību tā, lai neveidotos atkritumu kalni un urnas nebūtu pārpildītas.
• Palaidīsim pilotprojektu – viedās atkritumu urnas Olaines novadā.
• Ieviesīsim agrīnās brīdināšanas sistēmu Olaines iedzīvotājiem.
• Ieviesīsim gaisa kvalitātes monitoringa sistēmu, lai iedzīvotāji var apskatīt gaisa kvalitāti novadā reālajā laikā.
• Cieši strādāsim ar vietējiem uzņēmumiem, lai mazinātu industriālā sektora ietekmi uz vidi.

Augstākminēto paveiksim, realizējot efektīvu komunikāciju ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un mūsu partneriem kaimiņu novados un valdībā.