Dzimšanas gads: 1995

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Uzstādīsim skaidri definētus un iedzīvotājiem saprotamus mērķus pašvaldības kapitālsabiedrībām un iestādēm
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Iekļaujošu izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām un mazo uzņēmumu attīstību visa novada teritorijā
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
- Pārveidosim Olaines tirgus teritoriju par jauno uzņēmumu un mājražotāju iespēju kvartālu
- Ieviesīsim gaisa kvalitātes monitoringa sistēmu, lai iedzīvotāji var sekot gaisa kvalitāti novadā reālajā laikā
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2021 Maģistra grāds studiju programmā “Pilsētu un reģionu inženierekonomika”
Augstākā Latvijas Universitāte 2017 Bakalaura grāds ekonomikas studiju programmā "Grāmatvedība, kontrole un analīze"
Vidējā Olaines 2. vidusskola 2014 Vispārēja vidēja izglītība
Darbavieta Amats
TENTE SIA Nodokļu vadītājs
Jaunumi