Dzimšanas gads: 1999

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ievest jaunu motivācijas reformu skolās, kura paredz ik pēc 4 gadiem izvēlēties izglītības iestādes vadītāju pēc vēlēšanu principa
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītības iestāžu personāla un skolēnu mentālas veselības uzlabošana un pieaugušo izglītības attīstība Olaines novadā
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Piedāvāsim izglītības iestāžu darbiniekiem bezmaksas psihologa vai psihiatra pakalpojumus;
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Olaines 2. vidusskola 2018 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Latvijas Universitātes studente profesionālā bakalaura programmā "Izglītības darba vadība"
Jaunumi