Dzimšanas gads: 1999

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Palielināt pašrealizācijas iespējas ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem - piedāvājot apmācības par globālām un aktuālām tēmām, attīstot jaunas prasmes.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Vēlos panākt pašvaldības atbalstu mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ieguldījums dabas aizsardzībai, zaļās domāšanas veicināšana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Olaines 1. vidusskola 2018 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Ventspils Augstskolas studente profesionālā bakalaura studiju programmā tulkošanā
Jaunumi