Dzimšanas gads: 1968

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Atrast finansējumu auklītēm un “mājdārziņiem” kā pagaidu variantam.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Attīstīt pieaugušo izglītības centra piedāvājumu, veidojot mūžizglītības programmas atbilstoši darba tirgus tendencēm un tehnoloģiju attīstībai.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Uzlabot atkritumu izmešanas vietu kapacitāti un izskatu, ieviest to darbības kārtību tā, lai neveidotos atkritumu kalni un urnas nebūtu pārpildītas.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Biznesa augstskola Turība 2004 Maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā (MBA)
Darbavieta Amats
SIA "Biznesa augstskola Turība" Apkalpošanas dienesta vadītāja un Lektore
Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija Lektore
SIA "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs" Lektore
Jaunumi