Dzimšanas gads: 1973

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Nodrošināt Olaines novada iedzīvotāju drošību, sakārtojot un uzlabojot videonovērošanas sistēmu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Visaptverošs atbalsts bērnu sportam un radošajiem kolektīviem Olaines novadā.
Pieejamas juridiskās konsultācijas un medicīniskās aprūpes iespējas senioriem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ērtu dzīves apstākļu radīšana iedzīvotājiem - atbalstīšu dzīvojamā fonda atjaunošanas procesu.
Dotācijas uzņēmējiem jaunu darba vietu radīšanai.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 1995 Inženierzinātņu Maģistra grāds mehanikā
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 1994 Bakalaura grāds mehanikā
Vidējā Rīgas 60. vidusskola 1990 Vispārēja vidēja izglītība
Darbavieta Amats
Latvijas - Vācijas kopuzņēmuma SIA "HM RĪGA" Ražošanas direktors
Latvijas reklāmas ražošanas uzņēmums "BURTIŅŠ" SIA Valdes priekšsēdētājs
Jaunumi