Dzimšanas gads: 1995

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Olaines novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Iniciēt inovāciju un pētījumu fonda izveidi kopā ar Olaines novada lielākiem uzņēmumiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Bērnus ar invaliditāti, un to ģimenes.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Jaunolaines dzelzceļa stacijas renovācija.
2. Pašvaldības dienesta viesnīcas renovācija (Zeiferta ielā). Dienesta viesnīcu jāpadara par pievilcīgu dzīves vietu, kuru var izmantot kā mazus īres dzīvokļus.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Banku Augstskola 2020 Maģistra grāds finanšu vadībā
Augstākā Latvijas Universitāte 2018 Bakalaura grāds ekonomikā
Vidējā Olaines 1. vidusskola 2016 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Latvijas Universitāte Nekustamo īpašumu speciālists
SIA OWAKE Valdes priekšsēdētājs
SIA KarmaSock Valdes loceklis
Jaunumi