Jaunā konservatīvā partija

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Sergejs Blagoveščenskis 1971 AS "Daugavpils satiksme"
2. Iveta Šeršņeva 1974 Valsts robežsardze
3. Inta Ruskule 1967 IK "IR PROJEKTI"
4. Sergejs Karpačovs 1972 SIA "LDZ ritošā sastāva serviss"
5. Raimonds Stašuns 1966 PAS "Daugavpils siltumtīkli"
6. Inna Kralika 1982 "Latgales džeza klubs - studija"
7. Evita Truhanova 1983 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
8. Jurijs Vanovičs 1976 SIA "LDZ CARGO"
9. Iveta Katelo 1964 Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija
10. Jeļena Voroņecka 1992 SIA "INTERGAZ"
Jaunumi
Partijas programma
Daugavpils – pilsēta stiprām un laimīgām ģimenēm!
Mūsu vīzija - Stipras un laimīgas ģimenes Daugavpils pilsētā, kurā jūtas droši un komfortabli ilgtermiņā.
Mūsu prioritāte- visaptveroša pilsētas attīstība, kura balstās uz izzinātām sabiedrības interesēm, pamatotiem pašvaldības domes lēmumiem un inovatīvām idejām. Mēs zinām, ka var godīgi, drosmīgi un gudri.
Pašvaldība
Ieviest vienotus labas pārvaldības principus pašvaldības administrācijā un tās iestādēs, lai orientētos uz ekonomiski pamatotu projektu realizāciju un iedzīvotāju, uzņēmumu, speciālistu, prakses vietu, stipendiju, darba vietu, investīciju piesaisti pilsētai;
Iesaistīt iedzīvotājus pašvaldībai svarīgu lēmumu pieņemšanā, finansiāli atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu attīstīšanu katrā pilsētas apkaimē.
Pilsētvide
Izstrādāt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmu ātrai un kvalitatīvai daudzstāvu dzīvojamo māju atjaunošanai un pilsētvides sakārtošanai (tipveida projekti un aprēķini);
Veidot pārdomātu ielu pārbūves programmu pa gadiem, palielinot asfaltēto ielu skaitu Daugavpilī par 8%;
Pilnveidot pilsētas apgaismojuma sistēmu, lai inovatīvi un ekonomiski izgaismotu ielas, parkus un ēkas;
Atbalstīt daudzstāvu dzīvojamo māju iekšpagalmu atjaunošanu, risināt stāvvietu problemātiku;
Ieviest pašvaldības iestādēs obligātu atkritumu šķirošanu;
Atbalstīt ēku īpašniekus projektu izstrādē finansējuma piesaistei pilsētas sakrālā mantojuma un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.
Transports
Turpināt attīstīt pilsētas transporta infrastruktūru;
Atbalstīt tālāko pilsētas tramvaja līniju attīstību, realizējot veloceliņu izbūvi starp apkaimes zaļiem koridoriem;
Atjaunot sabiedriskā transporta autoparku atbilstoši mūsdienu prasībām;
Ieviest mūsdienīgu sistēmu sabiedriskā transporta vadībā un bezskaidras naudas norēķiniem.
Uzņēmējdarbība
Saglabāt Latvijas Dzelzceļa struktūrvienības un darba vietas Daugavpilī;
Nodrošināt praktisku palīdzību MVU uzņēmējiem projektu izstrādē dažādu starptautisku finanšu instrumentu līdzekļu piesaistei;
Izstrādāt Daugavpils pilsētas biznesa un rūpniecības nozares attīstības plānu;
Turpināt attīstīt pārrobežu sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai Daugavpilī;
Palielināt finansējumu atbalsta programmai jaunajiem uzņēmējiem.
Izglītība
Atbalstīt Daugavpils Universitātes statusa saglabāšanu;
Ikgadējās pašvaldības (sadarbībā ar uzņēmējiem) mācību stipendijas piešķiršana jauno speciālistu piesaistei pilsētai;
Palielināt pedagogu atalgojumu pirmskolās. Piesaistīt jaunos speciālistus ar atbalstu (stipendijas, dzīvesvietas piešķiršana);
Veicināt vienotu sistēmu pieaugušo izglītības piedāvājumā, kas balstās uz iedzīvotāju un darba devēju vajadzībām;
Organizēt aktivitātes bērniem COVID-19 radīto seku mazināšanai;
Pilnveidot pašvaldības apmaksāto latviešu valodas kursu programmu, lai veicinātu valodas pielietojumu ikdienā.
Sociālā sfēra
Palielināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu gan mājas aprūpē, gan bērniem bāreņiem, gan personām ar īpašām vajadzībām, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti;
Turpināt atbalstīt pilsētas pensionārus;
Ierobežot azartspēļu zāles pilsētas administratīvā teritorijā.
Kultūra
Atbalstīt esošo projektu realizāciju un piesaistīt finansējumu Cietokšņa teritorijas tālākai attīstībai;
Dažādot kultūras pasākumus (apvienojot dažādas kultūras);
Attīstīt Rīgas ielu, veidojot to par pilsētas “sirdi”, kurā vienmēr ir interesanti;
Uzlabot iedzīvotāju atpūtas apstākļus Centrālajā parkā;
Izstrādāt komplektus tūrisma pakalpojumiem vienā biļešu sistēmā (piemēram, “Viena diena Daugavpilī, “Ģimenei brīvdienās”).
Sports un aktīvā atpūta
Veicināt aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu vietu attīstību visās pilsētas apkaimēs, piemēram, izveidojot inovatīvu atpūtas vietu Mežciema apkaimē pie Lielā Trikātu ezera;
Veidot jaunas dabas takas un skatu torņus dabas baudīšanai;
Piesaistīt dažādus finanšu atbalsta mehānismus pilsētas sporta infrastruktūras attīstībai katrā pilsētas apkaimē;
Atbalstīt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū, iesaistot sporta aktivitātēs un rīkojot sacensības;
Turpināt ilgtspējīgi attīstīt Jauno Stropu mikrorajona sporta infrastruktūru.
Medicīna
Pilnveidot jauno speciālistu piesaistīšanas programmu Daugavpils medicīnas iestādēm;
Izstrādāt atbalsta programmu ārstēšanās izdevumu segšanai pensionāriem un smagu slimību pacientiem;
Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.