Dzimšanas gads: 1964

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Daugavpils

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Pilsētas budžeta audits, pilsētas domes struktūru funkciju audits. Pašvaldības struktūru iepirkumu caurspīdīgums. Klientu apkalpošanas standartu un kvalitātes vadības ieviešana pašvaldības iestādēs.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jaunos uzņēmējus; Rūpniecības nozares attīstību pilsētā; Mikrouzņēmumu un biznesa attīstībai pievilcīgas vides radīšanu pilsētā.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Pieejamas veco ļaužu mājas aprūpes sistēmas izveide Daugavpilī. Dzīvnieku labturības izglītības projekts Daugavpilī un novadā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daugavpils Universitāte 2020 Vadībzinātnes
Augstākā Daugavpils Universitāte 2008 Sabiedības un iestāžu vadība
Darbavieta Amats
Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija vieslektore
Mācību centrs "Buts" Daugavpils filiāle pasniedzēja
Jaunumi