Dzimšanas gads: 1974

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Daugavpils

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Attīstīt Rīgas ielu, veidojot to par pilsētas „sirdi”, kurā vienmēr ir interesanti, popularizējot pilsētu un tās piedāvātās iespējas kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī tūristiem. Daudzveidīga atpūta dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Praktisks atbalsts jauniem uzņēmējiem un biznesa vides infrastruktūras sagatavošana. Atbalsts ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Daudzdzīvokļu mājām pieguļošās infrastruktūras sakārtošana (stāvvietas pagalmos, bērnu laukumi, sporta aktivitāšu laukumi, pareizs apgaismojums). Transporta infrastruktūras attīstība.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte 1996 Pedagoģija
Darbavieta Amats
Valsts robežsardze vecākā speciāliste
Jaunumi