Dzimšanas gads: 1976

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Daugavpils

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Saglabāt LDZ struktūrvienības un darba vietas Daugavpilī.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Bērnus un pensionārus.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Investīcijas medicīnai- pilnveidot jauno speciālistu piesaistīšanas programmu Daugavpils medicīnas iestādēm. Veidot pārdomātu ielu pārbūves programmu nākotnē, palielinot asfaltēto ielu skaitu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2012 Dzelzceļa transports
Darbavieta Amats
SIA "LDZ CARGO" Datu apstrādes un kontroles nodaļas vadītājs
Jaunumi