Dzimšanas gads: 1983

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Rīga

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Piesaistot NVO, izveidot pašvaldības atbalsta organizāciju maznodrošinātajām ģimenēm un vecākiem, kas kopj īpašos bērniņus.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Sabiedrības grupas - maznodrošinātās ģimenes un ģimenes, kurās bērni ir ar īpašām vajadzībām.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Mana prioritāte būs veidot kompleksu atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām un daudzbērnu ģimenēm (bezmaksas interešu izglītības nodarbības bērniem, atpūtas pasākumi vecākiem, juridiskā palīdzība, sadarbība ar soc.dienestiem
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2005 Filoloģija
Darbavieta Amats
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija konsultante
Jaunumi