Dzimšanas gads: 1982

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Daugavpils

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Starpkultūru pasākumi, ģimenes kultūras pasākumi, sadarbība ar citam sabiedrībām, starppaaudžu pasākumi.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītība, kultūra.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Atbalstīt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū, iesaistot sporta aktivitātēs un rīkojot sacensības, Uzlabot iedzīvotāju atpūtas apstākļus Centrālajā parkā un citus.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daugavpils Universitāte 2013 Mūzika
Darbavieta Amats
"Latgales džeza klubs - studija" vadītāja
Naujenes pamatskola skolotāja
Daugavpils sociālais dienests kultūras pasākumu organizatore
Jaunumi