Dzimšanas gads: 1966

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Daugavpils

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Daugavpils pilsētas domes struktūras funkciju audits, pašvaldības saistošo noteikumu revīzija un aktualizācija ar lieko un dublējošos funkciju izslēgšanu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Mājokļu programmas jauniešiem aktualizācija ar mērķi veicināt jauniešu un jauno speciālistu palikšanu mūsu pilsētā. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veicināšana.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Daugavpils cietokšņa attīstība, kā Latvijas dienvidaustrumu kultūras un mākslas centrs. Bijušās ĶŠR teritorijas attīstība ar mērķi izveidot ražošanas zonu ar minimāli iespējamā energoresursu izmaksām ražošanas uzņēmumu attīstībai.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Polockas Valsts Universitāte 2008 Naftas un naftas vadu eksplutācija un projektēšana
Augstākā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un binesa administrācijas augstskola 2004 Uzņēmējdarbības vadība
Darbavieta Amats
PAS "Daugavpils siltumtīkli" Tehniskā direktora vietnieks
Jaunumi