Jaunā konservatīvā partija

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Uldis Budriķis 1991 Latvijas Republikas Saeima
2. Ivo Tikums 1980 LSEZ SIA "DG Termināls"
3. Guntars Hartmanis 1978 SIA TRAFFY
4. Andris Kūla 1967 Baltijas Starptautiskā akadēmija
5. Ilze Franko 1981 Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola
6. Kaspars Mūrnieks 1990 AM Una SIA
7. Edgars Vespers 1992 PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"
8. Andis Neilands 1993 SIA Tet
9. Uldis Eglītis 1972 "Remedine" SIA
10. Juris Pavītols 1949 Liepājas Universitāte
11. Aldis Jaunbrūns 1974 SIA "Atpakaļ mājās"
12. Arvis Drīliņš 1976 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
13. Jana Hartmane 1978 SIA Carbonline Customer Service Latvia
14. Aivars Kokainis 1974 KKV Liepājas metalurgs
15. Modris Helds 1949 Latviešu strēlnieku apvienības Liepājas nodaļa
Jaunumi
Partijas programma
Liepājā ir jānodrošina efektīva, kompakta, uz pilsētas iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām orientēta vietējā pārvalde, kas panākama ar uzticēšanos, atklātību, personisku atbildību, līdzdalību, tiesiskumu un koruptīvo saišu izskaušanu.

Pilsētas pārvalde:
- Godīga, profesionāla, efektīva, kompakta un tās darbība - caurskatāma.
- Pilsētu, t.sk. pārvaldes, dienestus un kapitālsabiedrības vadīs savas jomas profesionāļi, nevis politiski pietuvinātas personas.
- Veiksim Liepājas pilsētas budžeta auditu - visu izdevumu pārskatīšanu pēc nulles budžeta principiem, t.sk. ar privātām struktūrām noslēgto pašvaldības līgumu un no pilsētas budžeta finansēto vai subsidēto funkciju auditu.

Ekonomika, uzņēmējdarbība:
- Liepājas speciālā ekonomiskā zona vairs nebūs politiķu barotne un izklaides vieta!
- Nodrošināsim, ka ostu un speciālo ekonomisko zonu vada nozares profesionāļi, nevis politiķi.
- Labosim pilsētas vadības pieļautās kļūdas komunikācijā ar investoriem, t.sk. izmantosim esošās infrastruktūras pieejamību un konkurētspējas priekšrocības, piemēram, atjaunojot videi draudzīgu metalurģisko ražošanu daļā bijušā "Liepājas Metalurga" teritorijas.
- Atbalstīsim publiskās-privātās partnerības (PPP) principu piemērošanu attīstības projektu realizācijā.
- Sakārtosim pludmales teritoriju kā tūrisma biznesa vidi.

Mājokļu un nekustamā īpašuma nodokļa politika:
- Lai atdzīvinātu Liepājas dzīvojamo fondu, veicināsim, pirmo tipveida īres namu Kurzemē būvniecību.
- Veiksim pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kapitālo remontu.
- Nodrošināsim taisnīgu nekustamā īpašuma nodokļa politiku. Mājokļa īpašnieks Liepājā nedrīkst tikt sodīts – nodokļa apmērs liepājniekiem būs samērīgs.
- Pakāpeniski atbrīvosim seniorus no nekustamā īpašuma nodokļa sloga.
- Izveidosim kompensējošu mehānismu tiem mājokļu īpašniekiem, kurus ietekmē ostas un ražojošo uzņēmumu darbība.

Pilsētvide:
- Mērķis - Liepāja bez azartspēļu zālēm, atļaujot kazino darbību tikai luksus klases viesnīcās.
- Atrisināsim putekļu piesārņojuma problēmu, ielu grants seguma nomaiņai ar cieto segumu teju 30km garumā piešķirot augstāko prioritāti.
- Izveidosim suņu pastaigu laukumus katrā mikrorajonā.
- Atdzīvināsim Tirgoņu ielu kā īstenu gājēju ielu.
- Sakārtosim Liepājas autostāvvietu tīklu, pakāpeniski atsakoties no SIA “Liepājas autostāvvietas”, līdzekļus novirzot velo infrastruktūrai.
- Uzsāksim “gudrās” apgaismošanas projekta īstenošanu. Pilsēta tērēs elektroenerģiju tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

Sociālā joma un pašvaldības atbalsts:
- Nodrošināsim adekvāti apmaksātus asistenta pakalpojumus.
- Pārskatīsim sabiedriskā transporta atlaižu piemērošanas kārtību, piemēram, nodrošinot no 2022. gada 1. janvāra nestrādājošiem senoriem ar pensiju līdz 318 eiro braukšanas atlaidi 100% apmērā un nodrošinot atlaižu piemērošanu skolēniem visu gadu, ne tikai mācību gada laikā.

Izglītība, kultūra un sports:
- Celsim PII pedagogu atalgojumu. Mērķis – 1000 eiro mēnesī.
- Paplašināsim skolēnu brīvpusdienu saņēmēju klāstu.
- izveidosim visiem pieejamus, modernus, daudzfunkcionālus sporta laukumus pie skolām un bērnu laukumus mikrorajonos.
- kultūras un sporta pasākumus rīko privātas kompānijas – pašvaldība konkursus.

Pilsoniskā līdzdalība:
- Ieviesīsim līdzdalības budžetu, ļaujot sabiedrībai pašai noteikt prioritātes apkaimju attīstībai. Šim atvēlēsim noteiktu daļu no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem.
- Izstrādāsim iniciatīvu e-platformu, lai iesaistītu iedzīvotājus pilsētas vadības procesos.
- Izveidosim NVO centru, nododot lietošanā telpas.
- Stiprināsim kopienu un apkaimju biedrības, veicināsim to dalību pilsētas plānošanā.

Jaunie konservatīvie Liepāju atdos liepājniekiem. Ikviens liepājnieks varēs būt drošs, ka viņa nodokļos samaksātā nauda tiek tērēta lietderīgi, caurspīdīgi un saprotami. Liepāja būs pilsēta ar ambīcijām, kura izmantos visu savu potenciālu, kur patīkamā un ērtā vidē dzīvosim mēs, mūsu ģimenes un bērni vēl daudzās paaudzēs. Liepāja būs pilsēta, kur vēlēsies atgriezties aizbraukušie liepājnieki - bērni, draugi un radi, ne tikai kā viesi, bet uz palikšanu.

Piedāvājam atbalsta plānu pašiem mazākajiem liepājniekiem 300-300-300 pirmajām 500 dienām:

- 300 jaunas bērnu dārzu vietas
- 300 eiro pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem
- 300 eiro vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts
- Papildus stiprināsim aukļu dienestu, palielinot tam pieejamā līdzfinansējuma apmēru.

Kopā mēs VARAM! Darām Liepājai!