Dzimšanas gads: 1987

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Saulkrastu novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Panākt, ka pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar visiem novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Ieviest novadnieka ID karti un izvedot Saulkrastu novadam aplikāciju, kura dos iespēju saņemt informāciju telefonā par novadā notiekošo visiem iedzīvotājiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
1. Visus Saulkrastu novada iedzīvotājus.
2. Visus novada uzņēmējus.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Ceļi un apgaismojums visā novada apdzīvotajā teritorijā, ievērojot apdzīvotības intensitāti.
2. Viedo tehnoloģiju integrācija Saulkrastu novadā. Izveidot Saulkrastus par viedo pilsētu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Stradiņa universitāte 2017 Tiesību zinātnes
Darbavieta Amats
SIA Security & Consulting Direktors
Jaunumi