Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Normunds Līcis 1972 Saulkrastu novada dome
2. Oksana Vanaga 1974 Saulkrastu vidusskola
3. Raimonds Kalniņš 1958 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola
4. Sandra Ozola-Ozoliņa 1965 Zvejniekciema vidusskola
5. Kristaps Lūsis 1990 Sējas novada dome
6. Līga Vaidere 1963 SIA Jūrkrasts
7. Toms Turlajs 1989 SIA Restorers
8. Raivo Jēkabsons 1987 SIA Security & Consulting
9. Gatis Majevskis 1984 SIA GM Project
10. Selga Osīte 1955 Saulkrastu novada dome
11. Dita Bērziņa 1980 Vairis Vanags ārsta prakse sporta medicīnā un osteorefleksoterapijā
12. Jānis Kantoris 1972 SIA A.I. un KO
13. Sandra Ozoliņa 1959 IK Ozoliņas doktorāts
14. Andris Koemecs 1986 SIA Triangle Group
15. Jana Bukovska 1973 Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"
16. Armands Jēkabsons 1964 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
17. Jurģis Grabčiks 1976 OU "Hermes distribution"
18. Zane Paidere 1983 SIA GP Holding
Jaunumi
Partijas programma
Mēs esam Latvijas Reģionu Apvienība. Nākam tepat no mūsu pašu ciemiem un pilsētas, un zinām, kas vajadzīgs cilvēkiem. Mūsu pārliecības pamatā ir pieredze, zināšanas, spēja ieklausīties un sadarboties.

Jaunais Saulkrastu novads būs tik stiprs, cik stiprs un apmierināts būs ikviens mūsu novada iedzīvotājs. Lai to panāktu, veidosim novadu atbilstoši ikviena interesēm, informējot un iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā.

NOVADA PĀRVALDĪBA UN ATTĪSTĪBA
- Ieviesīsim efektīvu, caurskatāmu, uz iedzīvotāju vajadzībām orientētu pārvaldību pašvaldībā, tās kapitālsabiedrībās.
- Virzīsim jaunā Saulkrastu novada iekļaušanu Nacionālajā attīstības plānā kā reģionālās attīstības centru Vidzemes piekrastē.
- Nodrošināsim pašvaldības pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai.
- Ieviesīsim atbalsta un privilēģiju sistēmu novada iedzīvotājiem – NĪN atlaides, nodarbību pieejamība, atlaides sporta un kultūras objektu izmantošanai un pasākumu apmeklēšanai.
- Piesaistīsim resursus ūdenscentra būvniecībai novadā, nodrošinot atpūtas iespējas visa gada garumā.
- Izstrādāsim un īstenosim plānu novada ceļu sakārtošanai un uzturēšanai, kā arī dārzkopības ciemu infrastruktūras attīstībai (t.sk. atkritumu apsaimniekošanai).
- Radīsim risinājumus zemākiem apkures tarifiem ilgtermiņā.

KULTŪRA
- Turpināsim darbu pie kultūras vides attīstības - k/n “Zvejniekciems”, Saulkrastu un Pabažu estrādes, Lojas kultūras nama attīstības.
- Izveidosim kultūras norišu vietu Sējas muižas parkā ar labiekārtotu vidi, Amatu un mākslas centru Zvejniekciemā un digitālo muzeju.
- Organizēsim vienotus, kopīgus kultūras pasākumus atjaunotajā infrastruktūrā visā novada teritorijā, saglabājot kultūras tradīcijas atbilstoši katras vietas vēsturiskajām vērtībām.

IZGLĪTĪBA
- Veidosim konkurētspējīgu, iekļaujošu izglītības sistēmu un infrastruktūru, saglabājot Sējas pamatskolu, paplašinot Saulkrastu vidusskolu ar jaunu piebūvi, atjaunojot Zvejniekciema skolas ēku, attīstot eksakto un humanitāro virzienu, papildus piedāvājot IT, Jaunsardzes jūras programmu un interešu izglītību.
- Nodrošināsim piemērotas telpas novada mūzikas un mākslas skolām.
- Izveidosim bērnudārzu Zvejniekciemā.
- Turpināsim nodrošināt skolēniem bezmaksas ēdināšanu un sabiedrisko transportu uz un no mācību iestādēm un nodarbību vietām.
- Veidosim mūsdienīgus apstākļus jauniešu izaugsmei, veicinot iniciatīvas, iesaistot nacionālos un starptautiskos projektos un kopīgi plānojot jaunas aktīvās atpūtas norises un laukumus.
- Nodrošināsim mūžizglītību pieaugušajiem.

SPORTS
- Veidosim sporta un veselības veicināšanas objektus visā novadā, atjaunosim sporta būves Zvejniekciemā, Saulkrastos, Sējā.
- Sadarbībā ar Murjāņu sporta ģimnāziju attīstīsim volejbola, vieglatlētikas, ūdenssporta veidus, veicināsim Sējas, Saulkrastu un Murjāņu skolu sadarbību jauno sporta talantu piesaistē.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
- Izveidosim dienas centru sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumu saņemšanai un atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās ir personas ar īpašām vajadzībām.
- Veidosim sociālo “Labumu grozu” senioriem un daudzbērnu ģimenēm.
- Atbalstīsim veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un pieejamību.
- Risināsim jaunas sociālās mājas izveidi.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
- Pilnveidosim un attīstīsim kūrorta infrastruktūru, veicinot tūrisma uzņēmējdarbību.
- Uzņēmējdarbības, lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai veidosim skaidru un saprotamu atbalsta sistēmu, t.sk. tiešās pieejamības sistēmu pašvaldības speciālistiem lauku attīstības jautājumos.
- Atbalstīsim uzņēmējdarbību, kas nepasliktina vides kvalitāti un nav pretrunā ar iedzīvotāju interesēm, neatbalstīsim SD termināļa būvniecību.
- Strādāsim pie Skultes ostas pieejamības iedzīvotājiem un viesiem, attīstot jahtu, ēdināšanas, tūrisma pakalpojumus.
- Mājražotāju atbalstam organizēsim novada Zaļo tirgu, ieviesīsim novada uzņēmēju zīmolu.

INFRASTRUKTŪRA
- Attīstīsim komunikāciju tīklu pieejamību novadā, sniegsim atbalstu pieslēgumu veidošanai privātmājām.
- Atjaunosim un attīstīsim gājēju un veloceliņus, velonovietnes, autostāvvietas.
- Ik gadu atjaunosim vismaz vienu ielu, izgaismosim vismaz vienu teritoriju, izveidosim vismaz 2 bērnu rotaļu laukumus.
- Turpināsim jūras un Pabažu ezera pludmaļu labiekārtošanu un sabiedrisko pieejamību, veidosim peldlīdzekļu nolaišanas vietas.

DROŠĪBA
- Veidosim pašvaldības policijas pakalpojumu pieejamību, novērošanas drošības sistēmas visā novadā.
- Turpināsim darbu pie ceļu satiksmes drošības, veidojot izgaismotas gājēju pārejas, ātrumu ierobežojošos risinājumus.