Jaunā Saskaņa

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Rihards Pušmucāns 1984 Juristkonsultants Pašnodarbinātais
Jaunumi
Partijas programma
Partijas programma.

Pārskatīt un samazināt Latvijā augstākos tarifus par apkuri un komunālos maksājumus novadā. Iespējams mainot pakalpojuma piegādātāju, izvēloties to atklātā konkursā vai mainot līguma nosacījumus ar esošo piegādātāju. Iepriekšējās vēlēšanās visas šobrīd dome pārstāvētās partijas solīja samazināt tarifus, bet šo četru gadu laikā tie ir tikai auguši. Mazināt atkritumu apsaimniekošanas tarifus, radot konkurenci, ļaujot iedzīvotājiem izvēlēties atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pēc saviem ieskatiem nevis domes noteikto uzņēmumu.

Efektīvi labot un būvēt Saulkrastu novada infrastruktūru. Ietves un ceļi Saulkrstos šobrīd ir katestrofālā stāvoklī, bet tai vietā, lai tos remontētu. tiek būvēti nevaidzīgi ceļi uz nekurieni meža vidū. Izbūvēt veloceliņus no Zvejniekciema līdz Inčupei, veidojot savienojumus no dzelzceļa stacijām līdz jūrai Uzbūvēt publiski pieejamu peldbaseinu.Saulkrasti ir kūrortpilsēta, tāpēc nav jābūvē tajā Skultes gāzes termināls ārvalstu miljardieru interesēs. Labiekārtot novada skvērus un parku, izveidot jaunas dabas takas kā tūrisma objektus. Rūpēties par ekoloģisku vidi pilsētā un nepieļaut nepamatotu koku izciršanu. Ierīkot bērnu laukumus, kuri pašreiz novadā trūkst. Labiekārtot pludmali ,tādējādi palielinot cilvēku skaitu, kuri vēlēsies atpūsties Saulkrastos un palielinās pilsētas ieņēmumus. Labiekārtot esošās auto stāvvietas un radīt jaunas, nodrošinot Saulkrastu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ērtu piekļuvi pludmalei un citiem objektiem. Rūpēties par klaiņojošo dzīvnieku labturības jautājumu atrisināšanu, veikt to sterilizāciju un barošanu ar domes atbalstu un piesaistot privātus fondus. Nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu un izklaides piedāvājumu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem . Atbalstīt Saulkrastu uzņēmējus, un piesaistīt uzņēmumus no citurienes ar nodokļu atlaidēm, kā arī radot pievilcīgu vidi uzņēmuma darbības uzsākšanai. Būvējot Rail Baltic dzelssceļu, jāievēro, pirmkārt, vietējo iedzīvotāju intereses un dabas aizsardzība.

Aizsargāt Saulkrastu izglītības un veselības iestādes no slēgšanas un atjaunot to funkcijas.Skolas jautājumu izlemšanā ir jādot tiesības vecāku padomēm. Radīt pieejamu un kvalitatīvu veselības un izglītības sistēmu Saulkrastu iedzīvotājiem, piesaistot jaunos speciālistus, radot izvēles iespējas. Mazināt rindas bērnudārzā. Nodrošināt brīvpusdienas bērnudārzā un skolās visu klašu audzēkņiem. Pārskatīt domes funkcijas, ietaupot naudu uz nevajadzīgajām, samazināt birokrātiju un Valsts Kontroles norādītos korupcijas riskus. Katram iedzīvotājam jābūt iespējai domē saņemt atbildi sev saprotamā valodā. Esmu pret administratatīvi teritoriālo reformu, Sējas novada iedzīvotājiem jādot iespēja referenduma ceļā izvēlēties sava novada statusu.

Palielināt sociālo atbalstu un pabalstus novada iedzīvotājiem, kuriem tie ir nepieciešami. Pilsētas robežās nodrošināt Saulkrastu pastāvīgajiem iedzīvotājiem bezmaksas sabiedrisko transportu, ieviešot Saulkrastnieka karti. Pašvaldībai jāatbalsta vietējie cilvēki un uzņēmumi, kuri cietuši valdības radītā ārkārtas stāvokļa rezultātā.

Par demokrātiju novadā un valstī !