"Kustība "Par!""

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Pēteris Bethers 1988 Kustība "Par!"
2. Dace Ševčenko 1988 AS Olainfarm
3. Gatis Pāvils 1970 SIA “Emerging Solutions”
4. Māris Staris 1975 SIA “Staris”
5. Dace Tardenaka 1971 SIA Datwyler IT Services
6. Līga Bethere 1988 Accenture
7. Andris Ševčenko 1985 Pašnodarbinātais, IT speciālists
8. Anna Jenerte 1990 Kustība "Par!"
Jaunumi
Partijas programma
Izglītība: bērnudārzs, skola, interešu izglītība
• Atrisināsim bērnudārzu rindu problēmu, tostarp sadarbojoties ar novada privātajām pirmsskolas iestādēm.
• Nodrošināsim pieejamu, vispusīgu un kvalitatīvu pamatizglītību novada skolās.
• Izmantosim Rīgas sniegtās iespējas bērnu interesēm atbilstošas vidējās izglītības iegūšanai.
• Ieguldīsim personālā, kas strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.
• Attīstīsim interešu izglītību, pilnveidojot tās esošo infrastruktūru un veidojot jaunu.
• Stiprināsim Skultes sākumskolas tēlu un iekļaujošās izglītības kvalitāti.

Mājokļi
• Labiekārtosim padomju laikā celto daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus Babītē, Jaunmārupē, Piņķos, Skultē, Spuņciemā un Tīrainē.
• Nodrošināsim mūsdienīgu atkritumu šķirošanu visās novada apkaimēs.
• Attīstīsim komunālo pakalpojumu klāstu.
• Nodrošināsim platjoslas interneta pieejamību novadā kā pamatvajadzību.
• Samazināsim enerģijas patēriņu, siltinot daudzdzīvokļu namus un veicinot zaļās enerģijas izmantošanu novadā.

Pilsētvide
• Ieviesīsim vienotu pašvaldības ielu dalījumu pēc funkcijas (tranzīts, alternatīvais transports, dzīvojamās zonas).
• Attīstīsim novada un tā apdzīvoto vietu identitāti, tai skaitā veidojot vietzīmes.
• Drošai dzīvošanai ierīkosim viedo apgaismojumu, videonovērošanu, veloceliņus, gājēju ceļus un pieejamas komunālās zaļās zonas.
• Veidosim “zaļos koridorus’’ – drošu ceļu no mājām līdz skolai, attīstot velo infrastruktūru maršrutā Mežāres – Spilve – Babīte – Priežciems – Beberi – Piņķi, Liliju un Vecozolu ielās, kā arī citur novadā.

Infrastruktūra
• Turpināsim ielu tīkla pilnveidi un asfaltēšanu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.
• Attīstīsim jaunu sociālo pakalpojumu centru Tīrainē, izveidojot jaunu kultūras namu, medicīnas centru, bērnudārzu un jauniešu māju.
• Turpināsim privāto ielu pārņemšanu pašvaldības valdījumā.
• Savienosim novada apdzīvotās vietas (Piņķi – Babīte – Mārupe – Spuņciems – Skulte) ar esošajiem veloceliņiem.
• Sadarbībā ar Rīgas pilsētu un VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārveidosim Kantora un Lielās ielas krustojumu, kā arī Tīraines savienojumu ar Vienības gatvi, uzlabojot tajos satiksmes drošību.
• Uzlabosim valsts nozīmes ceļu (V10, V15, V16) drošību apdzīvotajās vietās, izbūvējot ietves, veloceliņus un apgaismojumu.
• Nodrošināsim meliorācijas sistēmu pilnvērtīgu darbību.

Satiksme
• Ieplānosim un attīstīsim stāvparkus un komercpakalpojumu zonas pie dzelzceļa stacijām (Tīraine, Babīte) un pie jaunbūvējamās “Rail Baltica” stacijas Jaunmārupē.
• Pielāgosim sabiedriskā transporta maršrutus iedzīvotāju vajadzībām, tostarp attīstot arī maršrutus starp novada apdzīvotajām vietām.
• Labiekārtosim sabiedriskā transporta pieturvietas, nodrošinot apgaismojumu un drošu piekļuvi.
• Nodrošināsim sabiedriskā transporta pieejamību attālākos novada punktos (Lapsas, Spuņciems, Gātciems).
• Nodrošināsim skolēnu pārvadājumus, tai skaitā uz tuvākajām Rīgas skolām un interešu izglītības iestādēm.

Ekonomika
• Attīstīsim augstas pievienotās vērtības industriālās ražošanas teritorijas.
• Veicināsim komercpakalpojumu attīstību novada apdzīvoto vietu centros.
• Sadarbosimies, attīstot starptautiski konkurētspējīgu Rīgas metropoles reģionu.
• Paplašināsim līdzdalības budžeta iniciatīvu, piesaistot tā apmēru apkaimes izmēram.

Kultūra, aktīvā atpūta un tūrisms
• Izveidosim brīvdabas estrādes un atpūtas vietas novadā.
• Aktīvi līdzdarbosimies Pierīgas tūrisma organizācijā, popularizēsim velo un zaļo tūrismu (Cenas tīrelis, Babītes ezers, Lielupe).
• Atbalstīsim sporta un aktīvās atpūtas uzņēmējus (BMX, hokejs, distanču trases, ūdenssports, izjādes u. c.) novadā.

Veselība
• Atbalstīsim esošās ģimenes ārstu prakses un jaunu prakšu vietu izveidi, modernizēsim ģimenes ārstu prakšu telpas.
• Izveidosim ģimenes atbalsta centru (apmācība, psihologs, izglītošana un padomi, PEP mammu atbalsts jaunajām ģimenēm).

Sociālā joma
• Apvienosim novadu sociālās programmas, saglabājot esošo atbalstu.
• Sniegsim diskrētu atbalstu novada mazturīgajiem iedzīvotājiem ar bērniem, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem novada bērniem.
• Sniegsim atbalstu bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļiem.
• Veicināsim sadarbību starp izglītības iestādēm, dienas centriem un sociālo dienestu.
• Sniegsim atbalstu mobilitātes nodrošināšanā novada iedzīvotājiem ar funkcionālajiem traucējumiem, tai skaitā atbalstot pacēlāju ierīkošanu viņu dzīvesvietās.
• Nodrošināsim sociālās un paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanu dzīvesvietā.