Politiskā partija "KPV LV"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Jeļena Šokele 1980 Politiskā organizācija "Cita iespēja"
2. Mārtiņš Bušmanis 1981 SIA “Bps Pilsēta”
3. Gatis Ozols 1981 SIA Zemgales Namu Pārvaldnieks
4. Ināra Keiša 1961 Ventspils 2. vidusskola
5. Ruslans Baņņikovs 1989 SIA BLANC AOA
6. Edgars Gaislers 1990 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
7. Inese Rinkmane 1981 SIA RINKEN
8. Agnese Ločmele 1998 SIA “Ainavists”
9. Iluta Miķelsone 1990 SIA ‘’Jelgavas pilsētas slimnīca’’
10. Artūrs Grava 1980 SIA Zīča motors
11. Sarmīte Vidovska 1969 Valsts ieņēmumu dienests
12. Austris Jansons 1988 "Austra Riepu Centrs" SIA
13. Ilze Eglīte 1977 Jelgavas Centra pamatskola
14. Renāte Zīverte 1979 SIA „Kiwi Cosmetics”
15. Artūrs Klidziņš 1985 SIA Binders
Jaunumi
Partijas programma
Partijas “KPV LV” Jelgavas pilsētas deputātu kandidātu vēlēšanu programma – Par cilvēcīgu Latviju.

Jelgava ir vēstures un iedzīvotāju stāstu bagāta pilsēta. Ar lepnumu varam teikt, ka pilsētas tiesības Jelgavai ir 448 gadus. Tās identitāti gadiem ilgi ir kopuši un veidojuši paši iedzīvotāji. Pašvaldības pārvaldes pienākumos ir rūpēties par katru iedzīvotāju un nodrošināt pilsētas labklājību, attīstību un ilgtspējību.
20. gadsimtā Jelgavas rātsnama ieejas portālu greznoja cilnis ar Jelgavas ģerboni un uzrakstu latīņu valodā, kas tulkojumā skan: „Šo pilsētas valdi lai Dieva labvēlība uztur, taisnība grezno”.

Lai to panāktu, jāiegulda darbs vairākās jomās:

Pilsētas pārvalde un budžets
1. izveidosim atklātu un ikvienam jelgavniekam pieejamu pašvaldības pārvaldes modeli;
2. iesaistīsim sabiedrību budžeta plānošanā un atskaitīsimies par tā izpildi;
3. pastiprināsim pašvaldības uzņēmumu uzraudzību;
4. regulāri veiksim pašnovērtējumu, par kura rezultātiem informēsim jelgavniekus;
5. periodiski veiksim ārējo izvērtējumu, iesaistot LR Valsts Kontroli vai starptautiskās auditorkompānijas;
6. izstrādāsim metodiskus norādījumus, lai palīdzētu Jelgavas iedzīvotājiem un uzņēmējiem noorientēties pašvaldības kompetencē esošajos jautājumos;
7. rīkosim videokonferences, kurās pašvaldības iestādes un uzņēmumi informēs jelgavniekus par aktualitātēm savas kompetences jautājumos;

Izglītība, kultūra, sports
8. paaugstināsim izglītības sistēmas efektivitāti, pilnvērtīgi izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas;
9. popularizēsim veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot dažādas publiska rakstura aktivitātes un pasākumus Jelgavas pilsētā;
10. renovēsim 5.vidusskolas, 6.vidusskolas, Centra pamatskolas un Spīdolas ģimnāzijas stadionus;
11. atbalstīsim privātā sektora organizēto interešu izglītību, t.sk. sportu;
12. nodrošināsim pirmsskolas izglītības pieejamību;
13. veicināsim mūžizglītību;
14. nodrošināsim bezmaksas latviešu valodas apguves iespējas pirmsskolas vecuma bērniem, senioriem un migrantiem;
15. nodrošināsim senioriem iespējas iesaistīties sabiedriskajā dzīvē;

Sociālā aizsardzība, drošība un veselība
16. optimizēsim finanšu atbalsta sniegšanas procesu trūcīgiem un maznodrošinātiem jelgavniekiem;
17. izstrādāsim palīdzības platformu “jelgavnieks - jelgavniekam”;
18. piesaistīsim Eiropas fondus sociālās aizsardzības veicināšanai, t.sk. īres māju būvniecībai;
19. nodrošināsim jelgavnieku pulcēšanās vietu kontroli no pašvaldības policijas puses;
20. atbalstīsim jelgavnieku vakcinēšanas programmu;


Pilsētvide un infrastruktūra
21. izveidosim kvalitatīvu jauniešu pulcēšanās vietu ar skeitparku, šūpolēm pieagušajiem un citiem pusaudžiem piemērotiem atpūtas zonas elementiem;
22. gādāsim, lai Jelgavas pilsētas parki, skvēri un bērnu rotaļu laukumi būtu sakārtoti, pareizi apsaimniekoti un attīstīti iedzīvotāju vajadzībām;
23. rūpēsimies, lai Jelgavas pilsētas infrastruktūrā būtu nodrošināti pieejamības un komforta elementi senioriem, jaunajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
24. nodrošināsim Jelgavas pilsētas apstādījumu apsekošanu paredzot ilgtspējīgākus risinājumus;
25. ieviesīsim pilsētvidē izglītojošus informatīvos stendus, aprakstus un citus elementus par Jelgavas pilsētas vēsturiskajiem notikumiem;
26. izveidosim jaunas sasaistes pilsētas velostruktūrā, lai nodrošinātu ērtu un drošu pārvietošanās iespēju mazāk aizsargātajiem transporta satiksmes dalībniekiem.

Uzņēmējdarbības veicināšana
27. pārskatīsim nekustāmā īpašuma nodokļa aprēķināšanas algoritmu, lai mazinātu slogu biznesiem;
28. atbalstīsim vietējo uzņēmēju produkciju un pakalpojumus;
29. veicināsim biznesa centru ierīkošanu degradēto rūpnīcu teritorijās, lai veicinātu jaunu darbavietu izveidi pilsētā.

Darbs, kas balstīts uz drosmes un gudrības, izdosies, lai cik sākumā grūts un smags neliktos!

Mēs esam profesionāļu un entuziastu komanda, kura ar svaigu skatījumu izvērtēs esošo situāciju un piedāvās mūsdienīgus un efektīvus risinājumus pilsētas labklājībai un attīstībai.