Jaunā VIENOTĪBA

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Māris Rozenbergs 1978 LM AUTO SIA
2. Edmunds Demiters 1963 Talsu novada pašvaldība
3. Edgars Lūks 1988 AE Lux, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
4. Jānis Grahoļskis 1964 INGRID D., AS
5. Aldis Pinkens 1970 Dundagas novada pašvaldība
6. Mareks Matisons 1976 North Latvia travel, SIA
7. Andra Grīvāne 1972 Dundagas vidusskola
8. Zinta Ošenberga 1964 Talsu novada pašvaldība
9. Ivars Haselbaums 1964 SIA Jaunmoku pils
10. Māris Ziediņš 1978 Scandbio Latvia, SIA
11. Guntis Pirvits 1959 LV INTERO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
12. Raivis Rancāns 1982 Talsu suņu sporta skola
13. Gatis Štāks 1976 As Talsu mežrūpniecība
14. Dace Broka 1963 Rojas novada dome
15. Ainārs Lūks 1963 AE Lux
16. Ivars Maķevics 1960 Talsu novada pašvaldība
17. Lauris Karlušas 1995 Talsu novada pašvaldība
18. Ivars Indruškevičs 1974 Mērsraga vidusskola
19. Jānis Miķelsons 1958 PURMAĻI, Strazdes pagasta zemnieku saimniecība
20. Aivars Zutis 1965 PAVĪTOLI, Lībagu pagasta zemnieku saimniecība
21. Vilnis Pūcītis 1958 VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija
22. Normunds Tropiņš 1961 Talsu novada pašvaldība
Jaunumi
Partijas programma
PPA “Jaunā Vienotība”
programma Talsu novada pašvaldības vēlēšanām
VIENS VIENOTS NOVADS

Cilvēks ir lielākā vērtība. Neatkarīgi, kur Tu dzīvo – pilsētā, pagastā vai viensētā, Tu esi un vienmēr būsi svarīgs jaunajam Talsu novadam. Pieņemot lēmumus, mēs ieklausīsimies Tavā viedoklī, domāsim par Tavu labklājību. Mēs panāksim, ka jaunajā novadā visi ir vienlīdz nozīmīgi. Ikviens Talsu novada iedzīvotājs – liels vai mazs, piekrastē, novada centrā vai pagastā dzīvojošais – ir daļa no VIENA VIENOTA NOVADA.

TU UN NOVADS
Ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam gan internetā, gan arī klātienē – to sniegs “atbalsta punkti” visā novadā ar savu pārvaldnieku katrā pagastā. Domei regulāri jāveido darba sesijas novada pagastos – tā būs iespēja iesaistīt vietējos iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā.

TAVS MĀJOKLIS
Ikvienam Talsu novada iedzīvotājam jājūtas labi savā dzīvoklī vai mājā. Veicināsim mājokļu energoefektivitātes uzlabošanu – tas nozīmē mazākus maksājumus iedzīvotājiem. Komunālo pakalpojumu kvalitāti ir iespējams uzlabot ar visā novadā vienotu un sakārtotu komunālās saimniecības sistēmu. Jāturpina atbalsta programma pieslēgumu izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, kā arī daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanu. Izstrādāsim projektus, piesaistot līdzfinansējumu, un uzsāksim jaunu daudzdzīvokļu namu būvniecību.

TAVA VESELĪBA UN SOCIĀLAIS ATBALSTS
Veselības aprūpes darbs pašvaldībai ir dalītas rūpes ar valsti. Piesaistīsim Talsu novadam un Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai jaunos speciālistus, motivējot ar stipendijām, atbalstošiem noteikumiem prakses vietu izveidei un nodrošinot dzīvokļus pašvaldības namos. Senioriem un mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām sniegsim atbalstu nokļūšanai pie ārstiem, iedzīvotājiem vecumā virs 70 gadiem nodrošināsim naudas pabalstu medicīnas pakalpojumiem.

IZGLĪTĪBA TAVIEM BĒRNIEM
Ikvienam mazulim bez rindas ir jābūt pieejamam bērnudārzam, un tam jāstrādā visu gadu. Skolām jābūt sakārtotām, mūsdienīgi aprīkotām, tur jāstrādā profesionāliem, talantīgiem, atbilstoši atalgotiem pedagogiem. Domei jāturpina atbalstīt bezmaksas nokļūšanu ar sabiedrisko transportu uz un no interešu izglītības mācību iestādēm. Atbalstīsim brīvpusdienu piešķiršanu skolēniem līdz pat 9. klasei, izskatot iespēju nodrošināt tās arī vidusskolā.

DARBA VIETAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
Mūsu uzņēmēji ir novada ekonomiskais pamats. Rūpēsimies, lai novadā ir labvēlīga uzņēmējdarbības un investīciju vide: sākot ar nodokļu, zemes un telpu nomas atlaidēm uzņēmējiem, līdz pat jaunu biznesa iespēju piedāvāšanai, tai skaitā, privātās un publiskās partnerības jomā.

CEĻI UN OSTAS
Veidosim vienotu autoceļu attīstības plānu: ilgtermiņā plānojot ceļu būvniecību un remontus, tiltus, kā arī projektējot un piesaistot līdzfinansējumu. Sakārtosim novada infrastruktūru uz ostām, to kapacitātes un pakalpojumu kvalitātes palielināšanai.

TAVS BRĪVAIS LAIKS, KULTŪRA UN SPORTS
Talsu novads ir bagāts ar radošiem cilvēkiem, ko pazīst arī ārpus Latvijas. Kultūras un izklaides notikumi, kā arī sports un veselīgs dzīvesveids ir Talsu novada iedzīvotāju apmierinātības un labklājības neatņemama daļa. Atbalstīsim kultūras un sporta pasākumus visā novadā, cienīsim ģimeniskās vērtības. Priekšroku dosim pasākumiem, kas paredz bērnu un jauniešu iesaisti. Realizēsim multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecību Talsos, kas ietvers peldbaseinu, ledus halli un šautuvi. Uzturēsim sporta un kultūras infrastruktūras objektus visā novadā. Ierīkosim ekspozīciju multifunkcionālajā sporta un rekreācijas kompleksā – slavas zāli mūsu izcilākajiem novadniekiem.

AKTĪVĀ ATPŪTA UN TŪRISMS
Tradicionāli mūsu novads ir piesaistījis viesus visos gadalaikos. Līdz ar piekrastes pievienošanos Talsu novadam paveras jaunas iespējas novadpētniecībai, vēsturiskā mantojuma apzināšanai, viesmīlības un tūrisma pakalpojumiem, sadarbības projektiem, kas nodrošinās papildu tūristu plūsmu visam novadam.

Esam vienoti Talsu novadam!