Dzimšanas gads: 1987

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Salaspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Pašvaldibas īpašumā esošo nesakārtoto zemes gabalu iznomāšana/pārdošana tikai Salaspils novada iedzīvotājiem/uzņēmējiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Pašvaldība prioritāri atbalstītu bērnus.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Papildus vēl viena bērnu dārza celtniecība.
Pamatskolas kapacitātes celšana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Rīgas 51. vidusskola 2011 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
SIA "CONSOLIS Elements" Ceha strādnieks
Jaunumi