Dzimšanas gads: 1994

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Salaspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Dzīvojamā fonda investīciju piesaistīšana.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Jaunās ģimenes ar bērniem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Infrastruktūras un komunikācijas uzlabošana; atpūtas zonas izveide Salaspils pludmalē.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Salaspils 2. vidusskola 2012 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
SIA "KvadratiLV" Valdes loceklis
SIA "Leoinvest" Valdes loceklis
Jaunumi