Dzimšanas gads: 1983

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Salaspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot kompetenču centru, biznesa inkubatoru, ES struktūrfondu investīciju atbalsts esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Sociālo un veselības pakalpojumu saņēmēji un uzņēmēji, piesaistot valsts un ES fondu finansējumu pašvaldības investīciju projektiem sociālajā un veselības joma, drošības jomā, sporta un vides uzlabošanas jomā.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Droša tirgus laukuma izveide Salaspils centrā uz pašvaldības zemes biežāk apmeklētajās vietās.
Sociālās / uzņēmējdarbības jomas - jauniešu iniciatīvu projektu konkursi.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Transporta un sakaru institūts 2007 Uzņēmējdarbība un vadība
Darbavieta Amats
Accenture Latvijas filiāle Projektu pārvaldītājs
Jaunumi