Dzimšanas gads: 1994

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Salaspils novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Nodrošināt veselīgu un drošu vidi bērnu un jauniešu aktivitātēm novadā, veidojot jaunus un modernus rotaļu laukumus , izbūvējot āra trenažieru laukumus. Es ļoti vēlētos Salaspilī uzlabot tieši sporta infrastruktūru.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Sportistus, bērnus un pārējos fiziski aktīvos novada iedzīvotājus.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Sporta infrastruktūra uzlabošana.
Bērnu un jauniešu spēļu laukumi.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Vidējā Salaspils 2. vidusskola 2013 Vispārējā vidējā izglītība
Darbavieta Amats
Biedrība “Sporta Klubs Kengaroos” Valdes loceklis, treneris
Biedrība "Riga Football Club Academy" Treneris
Jaunumi