"Latvijas Krievu savienība"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Andrejs Larionovs 1971 SIA AB SECURITY 360
2. Vladimirs Pedāns 1935 pensionārs
3. Olga Nagļa 1978 Latvijas Dzelzceļš
4. Igors Andrejevs 1973 Byggas ehf
5. Jeļena Glazkova 1983 SIA VK LOGISTIKA
6. Vladislavs Tarasovs 1984 Hr Factor
7. Antoņina Lipska 1949 pensionāre
8. Viktors Kaļiņins 1971 Norbik ehf
Jaunumi
Partijas programma
Partijas “Latvijas Krievu savienība” programma Ludzas pašvaldībā 2021. gadam


Mūsu mērķis – sakārtot dzīvi Ludzas novadā visu tās iedzīvotāju labklājībai, attīstīt to labo, kas jau ir radīts, tostarp labiekārtot infrastruktūru un remontēt ceļus.

Jaunā Ludzas novada vēsturi mēs sāksim no baltas lapas un rakstīsim to ar tīrām rokām.

Uzvarējuši vēlēšanās 2021. gada 5. jūnijā, mēs:
- paplašināsim sociālo palīdzību;
- nepieļausim komunālo cenu pieaugumu visos novada reģionos;
- radīsim jaunas darbavietas, lai jaunatne paliktu reģionā;
- pilnveidosim teritoriālo reformu, noorganizējot to izcilā līmenī, un ļausim visu pagastu pārstāvjiem pārrunāt topošā Ludzas novada reorganizācijas plānu, lai absolūti visu jaunā reģiona iedzīvotāju intereses būtu vienlīdz pārstāvētas. Aizsargāsim visu iedzīvotāju intereses, neatkarīgi no viņu apdzīvotās vietas lieluma un nodrošināsim proporcionālu resursu sadali starp tiem.

Komunālajā saimniecībā un infrastruktūrā:
- organizēsim pašvaldības dzīvokļu būvniecību;
- nodrošināsim māju renovāciju, piesaistot Eiropas projektus;
- samazināsim komunālo pakalpojumu tarifus, pateicoties centralizētas kontroles ieviešanai un vienotas pašvaldības mājokļu fonda pārvaldīšanas uzņēmuma izveidei;
- palielināsim sabiedriskā transporta maršrutu skaitu novada ietvaros, izmantojot pašvaldības dotācijas;
- piesaistot Eiropas programmas “Zaļais transports” līdzekļus, atjaunosim autobusu parku;
- atjaunosim pasta nodaļas tur, kur tās ir nepieciešamas;
- atvērsim sabiedriskās pirtis Ludzā, Kārsavā, Zilupē;
- radīsim pietiekamā skaitā labiekārtotas sabiedriskās tualetes.

Izglītības, kultūras un veselības aizsardzības jomā:
- izveidosim novada Tautas teātri, radīsim apstākļus vietējo kolektīvu uzstāšanai;
- organizēsim ikgadējo Starptautisko Kuļņeva tautas teātru festivālu;
- piesaistīsim jaunus skolotājus skolām, jaunus ārstus un medicīnas māsas novadam, nodrošinot viņiem pašvaldības dzīvokļus un tiešas pašvaldības piemaksas;
- piedāvāsim novada iedzīvotājiem latviešu valodas bezmaksas kursus;
- izveidosim pašvaldības iestādi, kura, sadarbībā ar uzņēmējiem, nodrošinās novada skolēnu iekārtošanu darbā vasarā;
- nodrošināsim video mācībstundu un interaktīvo līdzekļu pieejamību, tostarp arī krievu valodā;
- finansēsim papildu nodarbības kā palīdzību skolēniem, tostarp arī krievu valodā;
- izvērtēsim novada izglītības saturu un kvalitāti, atbalstīsim apmācību specialitātēs, kuras atbilst novada attīstības prioritātēm.

Sociālajā sfērā:
- nodrošināsim katram pensionāram, kurš ir sasniedzis 70 gadu vecumu, ikmēneša pabalsta 50 eiro apmērā izmaksāšanu;
- palielināsim bērna dzimšanas pabalsta apmēru līdz 500 eiro;
- nodrošināsim transportēšanu uz pašvaldības ārstniecības iestādēm un tuvākajiem veselības centriem Rēzeknē un Daugavpilī tiem pašvaldību iedzīvotājiem, kas sasnieguši 70 gadu vecumu,kā arī personām ar invaliditāti un ar kustību problēmām;
- organizēsim bezdarbnieku pārkvalifikācijas kursus nodrošinot attālinātā darba iemaņu iegūšanai;
- ieviesīsim “Novada iedzīvotāja” karti, kas piešķirs priekšrocības braucieniem pašvaldības teritorijā ar pašvaldības autobusu parka autobusiem.

Uzņēmējiem:
- Uzbūvēsim pārrobežas sadarbības centru starpvalstu kultūras un ekonomikas programmu Latvija-Krievija īstenošanai;
- sniegsim vietējiem uzņēmējiem juridisku un organizatorisku palīdzību dalībai valsts un Eiropas programmās, nepieciešamības gadījumā piesaistīsim līdzfinansējumu;
- nodrošināsim sadarbību ar tiem Eiropas reģioniem, kur pie varas ir Eiropas brīvās alianses brālīgās partijas (Tatjanas Ždanokas partijas);
- realizēsim vietējo ražotāju atbalsta projektu “100 kilometru” – nodrošināsim Ludzas novada lauksaimniecības produkcijas iepirkšanu izmantošanai pašvaldības iestādēs un pārdošanai pilsētas iedzīvotājiem.


Pašvaldības darbā:
- nodrošināsim pašvaldības un valsts pakalpojumu sniegšanu Karsavā, Zilupē, Ciblā un citās apdzīvotajās vietās pēc nepieciešamības;
- izveidosim Ludzas novada informācijas portālu, lai sniegtu informāciju par pašvaldības darbu, atgriezeniskajai saitei ar novada iedzīvotājiem, lietišķas un tūrisma informācijas sniegšanas nolūkā - latviešu, krievu un angļu valodā.

Mūsu novada bagātība ir tā daudzveidība! Ludza, Zilupe, Kārsava, Cibla, Goliševa, Pilda, Nirza, Līdumnieki, Salnava, Malnava, Mežvidi, Pureņi, Isnauda, Istra, Rundēni, Pasiene, Lauderi! Mūsu novada spēks ir vienotībā! Iesaistieties! Kopā mums viss izdosies!