Dzimšanas gads: 1979

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Vismaz līdzfinansējums vai izsverot budžeta iespējas, optimālā variantā brīvpusdienas un apmaksātas citas ēdināšanas reizes visu klašu visiem skolēniem.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Visas sabiedrības grupas ir vienlīdz svarīgas, taču šobrīd ir nepieciešams prioritāri atbalstīt Latvijas nākotni un manuprāt tie ir bērni un ģimenes ar bērniem. Protams jāatbalsta mazaizsargāto personu grupas.

3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Ņemot vērā esošās rindas uz bērnudārziem, manuprāt nepieciešams papildus būvēt jaunus bērnudārzus un paplašināt, attīstīt esošos. Tāpat nedrīkst aizmirst investēt siltumapgādē un ūdensapgādē, lai panāktu iedzīvotājiem zemāku šo pakalpojumu cenu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2006 Profesionālais maģistra grāds transportbūvēs
Augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2004 Ceļu un tiltu inženiera kvalifikācija
Darbavieta Amats
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Ražošanas departamenta inženieris
Jaunumi