Dzimšanas gads: 1979

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ieviest atbalsta programmu izglītības paaugstināšanai un pedagogu piesaistei.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):

Maznodrošinātas ğimenes.
Mūžizglītība, visām vecuma grupām.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Uzlabot tehniski materiālo bāzi Baldones izglītības iestādēs.
Turpināt labiekārtošanu, izveidojot pieejamu un ilgtspējīgu vides infrastruktūru ( saietu laukums, bērnu laukumi, peldvietas, pastaigu takas, gājēju celiņi)
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2002 Izglītības zinātnes, pedagoģija
Darbavieta Amats
Baldones vidusskola Mūzikas skolotāja
Jaunumi