Dzimšanas gads: 1992

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Vienlīdzīga novada attīstība visā tā apdzīvotajā teritorijā, kā arī iedzīvotāju iesaiste pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, kā arī kvalitatīva infrastruktūra un tās izmantošanas iespējas profesionālā sporta ievirzei.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Projekti, un to reāla realizācija, kas saistīti ar sporta infrastruktūras attīstību visā novadā
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 2019 Maģistra grāds sporta zinātnē, sporta skolotājs
Augstākā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 2015 Sporta veida vecākais treneris, vadītājs sporta jomā
Darbavieta Amats
Baldones vidusskola Sporta skolotājs
Ķekavas novada sporta skola Regbija treneris
Jaunumi