Dzimšanas gads: 1982

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ogres novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ieviest skaidrus principus pēc kādiem kritērijiem tiek izvērtēts un pieņemti lēmumi par novada infrastruktūras attīstību. Piemēram, prioritāte ir objektiem, kurus ikdienā lieto vairāk iedzīvotāju un tiem ir stratēģiska nozīme.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Uzņēmējus. Ar mērķi radīt vidi, kur veikt uzņēmējdarbību, jo tas fiziski rada darba vietas tepat novadā.
Lai skolotāja profesijas atalgojums būtu konkurētspējīgs ar citām nozarēm, tas veicinās izglītības kvalitāti.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Perifērijas attīstīšana ir jāveic obligāti. Labs piemērs ir Daugmales bērnu dārzs un baseins, kas ir kā magnēts, kas piesaista cilvēkus Daugmalei.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2010 Profesionālais maģistra grāds Uzņēmējdarbībā un vadībā
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2005 Bakalaura grāds Psiholoģijā
Darbavieta Amats
AS "Latvijas valsts meži" Loģistikas kvalitātes vadītājs
Jaunumi