Dzimšanas gads: 1979

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Viena no praktiskajām lietām būtu - ieviest vienlīdzīgu attieksmi brīvpusdienu līdzfinansēšanas jautājumā visās pašvaldības izglītības iestādēs un piešķirt līdzfinansējumu obligātās pirmsskolas izglītības audzēkņu un 1.-12. klašu skolēnu ēdināšanai.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Augošā novadā par būtiskāko uzskatu spēju savlaicīgi reaģēt un nodrošināt pakalpojumus atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam. Tuvākajā laikposmā joprojām aktuālākie būs izglītības, infrastruktūras uzturēšanas un sociālie pakalpojumi.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Prioritātes pašvaldību investīcijām vērtēšu, ņemot vērā tādus kritērijus kā: pieprasījums iedzīvotāju vidū, ilgtermiņa nozīmīgums un atdeve, steidzamība, pieejamie finansējuma, tai skaitā Eiropas Savienības, avoti.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Stradiņa universitāte 2002 Komunikācijas zinātnes
Augstākā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 2015 Biznesa vadība
Darbavieta Amats
Ķekavas novada pašvaldība Klientu apkalpošanas speciāliste
Jaunumi