Dzimšanas gads: 1964

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Vēlos panākt novada iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldības līmenī, lai veicinātu lēmumu atklātību un to piemērošanu sabiedrības vairākuma interesēm.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Vēlos panākt, lai mūsu novadā maksimāli plaši īstenotos sociālais taisnīgums attiecībā uz sociāli mazaisargātām personu grupām un senioriem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Projekti saistībā ar transporta infrastruktūras (ielu, ceļu u.c.) izbūvi, inženierkomunikāciju (apgaismojuma, ūdensvada un kanalizācijas tīklu) izbūvi novada administratīvajā teritorijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daugavpils augstākā pretgaisa aizsardzības kara aviācijas inženieru skola 1987 Inženierzinātne
Darbavieta Amats
Ķekavas novada dome Deputāts
SIA VP grupa Valdes loceklis
Jaunumi