Dzimšanas gads: 1976

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ar likumu noteiktais deputātu pienākums būs salāgot, izstrādāt'un apstiprināt reformas rezultātā jaunizveidotā novada normatīvos aktus, kā rezultātā, manuprāt, darbs jāveic tā, lai ieguvumu jūt katrā ģimenē, katrā mājā!
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Pašvaldībā, manuprāt, prioritāri ir atbalstāmas ģimenes ar bērniem, neatkarīgi no bērnu skaita, kā arī, protams, pensionāri un maznodrošinātās un trūcīgās personas, personas ar invaliditāti (lemjot par atbalsta ajomu!)!
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Izglītības infrastruktūra, ceļu infrastruktūra un vides labiekārtošanas (sporta, rotaļu un atpūtas laukumi) infrastruktūra, kuru realizācija ir un būs atkarīga no investīciju un finansējuma piesaistes iespējām !
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Jorkas Universitāte 2009 Uzņēmējdarbības vadība
Augstākā Ņūportas Starptautiskā Universitāte 2007 Uzņēmējdarbības vadība
Darbavieta Amats
Ķekavas novada dome Deputāts
Jaunumi