Dzimšanas gads: 1979

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Ķekavas novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kandidāts vēl nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2003 Inženierzinātņu maģistra grāds transporta un satiksmes zinātnē
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 2000 Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē
Darbavieta Amats
Ķekavas novada pašvaldība Ceļu inženieris
Ķekavas novada pašvaldība Iepirkumu komisijas loceklis
Jaunumi