"Latvijas Krievu savienība"

Kandidātu saraksts
Partijas programma
Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Darba vieta Anketa Soc.tīkli
1. Andrejs Pagors 1986 OIR BIROJS
2. Viktors Guščins 1958 Politiska partija Latvijas Krievu savienība
3. Maksims Galkins 1978 IK Maksims Galkins
4. Valentīna Kudrjavceva 1967 SIA Edelīna AG
5. Julianna Maske-Rožkova 1993 IK “justdance “
6. Vitālijs Krugļešovs 1954 CSB-System SE
7. Anatolijs Ļitvinovs 1946 NVO “RETRO Jelgava
8. Jeļena Vasiļjeva 1965 SIA N un N
9. Anatolijs Konstantinovs 1945 pensionārs
10. Jevgenija Daņiļevska 1950 pensionārs
11. Aigars Egle 1981 bezdarbnieks
12. Sergejs Mavrenkovs 1979 bezdarbnieks
13. Deniss Samiļins 1986 bezdarbinieks
14. Svetlana Samoļina 1965 A/S Ritales
15. Vladislavs Romanovs 1984 SIA Sabiedrīskais transports
Jaunumi
Partijas programma
Mūsu mērķis ir iekārtot dzīvi Jelgavā par labu visiem jelgavniekiem, attīstīt to labāko, kas jau ir veidots pilsētā, tajā skaitā sociālās palīdzības sistēmu, mazināt komunālos tarifus, sakārtot namus, pagalmus un ceļus. Sniegsim atbalstu visiem pilsētniekiem neatkarīgi no tautības, sociālā statusa, dzimuma un vecuma.

Izglītībā:

- samazināsim rindas pašvaldības bērnudārzos, būvējot jaunas ēkas;
- palielināsim pašvaldības līdzfinansējumu ģimenēm, kuru bērni apmeklē privāto bērnudārzu;
- vienkāršosim pedagogiem kompensācijas saņemšanu izdevumiem par kursiem, palielināsim piemaksas par darba kvalitāti;
- nodrošināsim skolēniem iespēju strādāt vasarā;
- analizēsim izglītības saturu un kvalitāti pilsētā, atbalstīsim apmācību specialitātēs atbilstoši pilsētas attīstības prioritātēm;
- saglabāsim un attīstīsim mazākumtautību izglītības programmas izglītības iestādēs;
- nodrošināsim pedagogiem veselības apdrošināšanu;
- ieviesīsim skolās bezmaksas ēdināšanu līdz 9. klasei;
- nodrošināsim vienreizējo pabalstu vecākiem ar bērniem kancelejas preču iegādei;
- izveidosim jauniešu centru RAF apkaimē.

Uzņēmējiem:

- ES fondu līdzekļus investēsim infrastruktūras pilnveidošanā, lai sekmētu Jelgavas uzņēmumu darbību;
- stiprināsim sadarbību ar LLU zinātniskā potenciāla izmantošanai Jelgavas attīstībai;
- noteiksim NĪN atlaides uzņēmumiem, kuri rada jaunas darbavietas;
- piesaistīsim investīcijas ražotnēm ar augstu intelektuālā darbaspēka īpatsvaru;
- attīstīsim karjeras konsultantu darbu skolās un veicināsim darba vidē balstītu apmācību uzņēmumos, nodrošinot atbilstošāko profesijas izvēli jauniešiem;
- konsultēsim vietējos uzņēmumus, lai veicinātu to piedalīšanos iepirkumos un ES projektos.

Sociālās aizsardzības un integrācijas jomā:

- paaugstināsim bērna piedzimšanas pabalstu no 72 līdz 300 eiro;
- atbalstīsim ģimenes ar bērniem, piešķirot 50 % atlaidi NĪN;
- ieviesīsim jaunu principu sociālajā palīdzībā: nevis trūcīgie nāk pēc palīdzības, bet palīdzība nāk pie trūcīgajiem;
- nodrošināsim bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā skolēniem, studentiem, invalīdiem, pensionāriem un veterāniem;
- atbalstīsim karu veterānus, kā arī Černobiļas katastrofas seku likvidatorus, piešķirot NĪN atlaides, apkures pabalstus un sedzot pacienta līdzmaksājumu pie ārsta;

- nodrošināsim komunikāciju ar iedzīvotājiem latviešu, krievu un angļu valodā;
- nodrošināsim bezmaksas latviešu valodas kursus un gatavošanos naturalizācijas eksāmenam;

Kultūras, tūrisma un sporta jomā:

- ieviesīsim atklātu atbalsta sistēmu bērnu un jauniešu pulciņiem un sporta nodarbībām;
- izveidosim katrai skolai un apkaimei sporta laukumus;
- atbalstīsim ziemas sporta (slidotava, distanču slēpošanas trases) un ūdens sporta (smaiļošana un kanoe airēšana) aktivitāšu pieejamību iedzīvotājiem;
- rīkosim konkursus, lai atbalstītu NVO projektus kultūras un izglītības jomā, tajā skaita atbalstīsim mazākumtautības programmas;
- atjaunosim Jelgavas bibliotēkas grāmatu fondu, iegādājoties izdevumos dažādās valodās;
- uzstādīsim B.Rastrelli pieminekli;
- Jelgavas pasākumu kalendārā latviešu svētkus bagātināsim ar kultūras pasākumiem, kas atbilst krievu un citu kopienu tradīcijām;
- atbalstīsim NVO projektus, kas vērsti uz narkomānijas, alkoholisma un pusaudžu noziedzības profilaksi.

Dzīvokļu, komunālajā un vides jomā:

- ar ES līdzfinansējumu renovēsim un siltināsim daudzdzīvokļu ēkas;
- uz PPP pamata būvēsim pašvaldības mājokļus, lai palīdzētu jaunajām ģimenēm;
- turpināsim ielu rekonstrukciju, sakārtosim neasfaltētus ceļus ar grunts segumu (P.Brieža iela, Graudu iela, Mierā iela, Pilssalas iela, Lapu iela, Bauskas iela un citas ielas);
- RAF mežā labiekārtosim veselības taku;
- nodrošināsim ielu apgaismojumu mikrorajonos – Staļģenes ielā, Bērzu ceļā un citas ielās;
- atcelsim pašvaldības nodevu par suņa turēšanu;
- izveidosim suņu pastaigas laukumus visās apkaimēs;
- atbalstīsim LLU dzīvnieku patversmi no pašvaldības līdzekļiem.

Pārvaldes un sabiedriskās kārtības jomā:

- sniegsim detalizētu informāciju par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu;
- pārskatīsim pašvaldības iestādēs strādājošā personāla darbības efektivitāti un atalgojuma politiku, optimizēsim un likvidēsim nepamatoti izveidotas darbavietas;
- samazināsim pašvaldības administratīvos izdevumus, tās funkcijas deleģējot privātajam sektoram;
- atbalstīsim pašvaldības, Valsts policijas un iedzīvotāju sadarbību drošas vides veidošanā;
- turpināsim videokameru uzstādīšanu pilsētas rūpju vietās.

Jelgava ir Latvijas sirds! Lai tā pukst jelgavnieku un visu Latvijas iedzīvotāju labā!