Dzimšanas gads: 1965

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izstrādāt efektīvu novada pārvaldības modeli, kas nodrošinātu līdzsvarotu visa jaunā novada teritorijas attīstību, nodrošinot iedzīvotāju kopienu iesaisti investīciju plāna izstrādē un ieviešanā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Ielu, ceļu, kā arī komunālo pakalpojumu infrastruktūras plānveida attīstība.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Turpināt pašvaldības ielu, ceļu infrastruktūras sakārtošanu, iespēju robežās veicot segumu pārbūvi, tai skaitā, kur tas iespējams, ar grants seguma dubultās virsmas apstrādes metodi.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2006 Ekonomika
Darbavieta Amats
Auces novada pašvaldība Izpilddirektors
Jaunumi