Dzimšanas gads: 1990

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Samazināt gaidīšanas laiku jebkura veida izziņas vai cita dokumenta saņemšanai no pašvaldības.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Vietējos uzņēmējus un jaunās ģimenes.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Uzņēmējdarbībai nozīmīgu infrastruktūras objektu sakārtošana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2015 Lauksaimniecība, maģistrs
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2013 Agronoms ar specializāciju uzņēmējdarbībā
Darbavieta Amats
ZS Kraujas Īpašnieks
Jaunumi