Dzimšanas gads: 1965

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Jāpabeidz Augusta Bīlenšteina ielas būvniecība Dobelē.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Divas grupas nav izdalāmas - jābūt redzīgiem un jārīkojas atbilstoši apstākļiem. Jāatbalsta tos, kam atbalsts attiecīgajā brīdī trūkst visvairāk.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
“Iedegšos” par jebkuru reālu projektu, kas uzlabo novadnieku dzīves un telpas kvalitāti.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 1992 Arhitektūra, maģistrs
Darbavieta Amats
Dobeles novada pašvaldība Būvvaldes vadītājs
Auces novada pašvaldība Arhitekts
Jaunumi