Dzimšanas gads: 1969

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Kā deputātam piedalīties jaunā novada izglītības sektora reglamentējošo aktu izstrādē.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbalsts pensionāriem un to biedrībām. Brīvpusdienu nodrošināšana visiem jaunā novada skolēniem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Galvenā prioritāte – pašvaldības autoceļu sakārtošanas turpināšana visā novada teritorijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1998 Vidusskolas informātikas skolotājs
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 1994 Būvniecības specialitāte
Darbavieta Amats
Auces novada dome Deputāts
Auces novada pašvaldības Bēnes vidusskola Direktors
Dobeles novada izglītības pārvalde, Penkules pamatskola Datortīklu administrators, skolotājs
Jaunumi