Dzimšanas gads: 1962

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Finanšu līdzekļu piesaiste pagastu centru labiekārtošanai.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu cilvēkus ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar bērniem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs Dobeles stadiona izbūve un Penkules pamatskolas un bērnu dārza pieguļošās teritorijas labiekārtošana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Mūzikas akadēmija 1991 Masu pasākumu režisors, maģistrs
Vidējā Rīgas 10.TS 1981 Mūrnieks, 6kat.
Vidējā Bēnes vidusskola 1980 Vidējās izglītības progr.
Pamata Penkules 8-gadīgā skola 1977 Pamata izglītības progr.
Darbavieta Amats
Dobeles novada pašvaldības Kultūras un sporta pārvalde Penkules kultūras nama direktors
Dobeles novada dome Deputāts
ZS “Mežabites” Īpašnieks
Jaunumi