Dzimšanas gads: 1978

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Gribētu strādāt pie sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu klāsta pilnveides un pieejamības jautājumu risināšanas jaunajā novadā.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Pašvaldībai būtu jāsabalansē sava darbība tā, lai visas sabiedrības grupas saņem tām nepieciešamo atbalstu. Tomēr, ja man jāizdala prioritārās grupas, tad es vēlētos panākt, lai prioritāri pašvaldībā tiktu atbalstītas ģimenes ar bērniem un seniori.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Kvalitatīvu, mērķtiecīgu sociālo pakalpojumu tīkla attīstīšana novadā.

Vides sakārtošana, lai ģimenēm būtu vide, kurā kopā kvalitatīvi un droši pavadīt brīvo laiku (rotaļu, sporta laukumi, dabas takas, veloceliņi, radošās darbnīcas ģimenēm, u.c.).
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daugavpils universitāte 2006 Vadības zinātne un administrēšana
Augstākā SDSP Attīstība 2003 Sociālais darbinieks/sociālais pedagogs
Darbavieta Amats
Dobeles Valsts ģimnāzija Pirmās palīdzības pulciņa skolotāja
Dobeles novada dome Deputāte
Jaunumi