Dzimšanas gads: 1989

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ņemot par piemēru Auces novadu, tad jaunajā Dobeles novadā vēlos ieviest grantu sistēmu jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem un stipendiju piešķiršanas kārtību jaunajiem speciālistiem (mediķiem, pedagogiem un citiem)
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Vēlētos panākt, lai arī jaunajām Dobeles novadā saglabātos labā sadarbība un finansēšanas modelis ar NVO.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām - labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides radīšana ne tikai Dobeles pilsētā, bet arī pārējā novada teritorijā, un dzīvojamā fonda uzlabošana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas lauksaimniecības universitāte 2015 Lauksaimniecība, maģistra grāds
Augstākā Latvijas lauksaimniecības universitāte 2012 Lauksaimniecība, bakalaura grāds
Darbavieta Amats
Auces novada dome Priekšsēdētājas vietnieks
Z/S Imantas Īpašnieks
Jaunumi