Dzimšanas gads: 1970

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Veicināt mūžizglītības pieejamību - no pirmsskolas līdz senioru vecumam. Izglītības pieejamība pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbalsts amatierkolektīviem un biedrībām visos novada pagastos.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Turpināt iesāktos projektus. Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Daugavpils pedagoģiskā universitāte 2001 Sākumskolas skolotājs
Darbavieta Amats
Gardenes pamatskola Direktores vietniece izglītības jomā
Dobeles novada kultūras un sporta pārvalde Deju kolektīvu vadītāja
Sporta klubs Gold Barbell Fitnesa trenere
Dobeles novada dome Deputāte
Jaunumi