Dzimšanas gads: 1976

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Panākt, lai pašvaldības funkcijas tiktu pildītas un pakalpojumi tiktu sniegti visaugstākajā kvalitātē, nepieļaujot birokrātisku attieksmi, neprofesionalitāti un pašvaldības līdzekļu nelietderīgu vai nesaimniecisku izmantošanu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Sociāli mazaizsargāto personu grupas un publiskās infrastruktūras uzlabošanu.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Pašvaldības ielu, ceļu un ietvju izbūve, atjaunošana, apgaismošana un uzlabošana visā novada teritorijā. Peldbaseina izbūve un atpūtas parka ierīkošana pie Auces vidusskolas.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Policijas Akadēmija 2000 Tiesību zinātne
Vidējā Saldus lauksaimniecības tehnikums 1995 Lauku būvmeistars
Darbavieta Amats
Tērvetes novada pašvaldība Jurists
Auces novada pašvaldība Jurists
Akciju sabiedrība “Agrofirma Tērvete” Jurists
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” Jurists
Jaunumi