Dzimšanas gads: 1985

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Izveidot vienotu, bet tajā pašā laikā diferencētu un katrai iedzīvotāju grupai piemērotu rīku kopu, lai saziņa ar pašvaldību, sadarbības veicināšana un informācijas savstarpēja apmaiņa būtu viegli saprotama, ērti lietojama, efektīva un produktīva.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Tūrisma, uzņēmējdarbības, sporta un kultūras nozaru integrēšana un atbalstīšana, lai tās kļūtu par novada ekonomisko atspaidu un lepnumu. Kultūras, sporta, tūrisma, uzņēmējdarbības jomu sadarbības veicināšana un aktivitāšu organizēšana.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
“Mana pilsēta” projekta realizēšana un pielāgošana novada specifikai, kas būtiski atvieglotu pašvaldības komunikāciju ar tās iedzīvotājiem un viesiem, piedāvājot svarīgu informāciju ērtā un viegli uztveramā formātā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Biznesa vadības koledža 2009 Mārketinga un tirdzniecības speciālists
Darbavieta Amats
Dobeles PIUAC Projektu vadītāja
Jaunumi