Dzimšanas gads: 1965

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Strādāšu, lai veicinātu visiem jebkura vecuma novada iedzīvotājiem pieejamas izglītības ieguves un mūžizglītības sistēmas izveidošanu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Izglītības nozari, līdz ar to ģimenes ar bērniem un veselības aprūpes nozari.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Izglītības, kultūras un sporta projekti, kā arī projekti par piemērotas un pieejamas vides radīšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Liepājas Pedagoģijas akadēmija 2006 Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
Augstākā Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 1996 Bioloģijas maģistrs
Augstākā Daugavpils Pedagoģiskais institūts 1989 Bioloģijas un ķīmijas vidusskolas skolotājs
Darbavieta Amats
Auces novada pašvaldība Auces vidusskola direktore
Auces novada dome Deputāte
Jaunumi