Dzimšanas gads: 1961

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Jaunas tradīcijas novadā ar mērķi sekmēt izglītības kvalitāti - izaugsmes balvas izveide skolēniem, pedagoga profesijas prestiža paaugstināšana sabiedrībā; studējošo jauniešu stimulēšanas sistēmas izveide novadā nepieciešamajām profesijām.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Bērni un jaunieši viņu izglītošanās un talantu attīstības procesā, īpaši domājot par jauniešiem ar īpašām vajadzībām, viņu iespējām iegūt profesionālo izglītību novadā. Jaunās ģimenes ar bērniem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
1. Dzīvojamā fonda paplašināšana, kas noteikti piesaistītu jaunos speciālistus veselības aprūpē, izglītībā, sportā, kultūrā.
2. Mūsdienīgs senioru pansionāts ar dzīves kvalitāti stimulējošu vidi un daudzveidīgām iespējām.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 2004 Dabaszinātņu maģistrs
Augstākā Daugavpils pedagoģiskais institūts 1984 Bioloģijas, ķīmijas vidusskolas skolotāja, bakalaurs
Darbavieta Amats
Dobeles novada izglītības pārvalde Metodiķe vispārējās izglītības jautājumos
Dobeles Valsts ģimnāzija Skolotāja
Dobeles novada dome Deputāte
Jaunumi