Dzimšanas gads: 1956

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Ar saviem lēmumiem centīšos sabalansēt izglītības pieejamību mazajiem bērniem iespējami tuvu dzīves vietai ar mācību kvalitāti šajās skolās.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kultūras, sporta, tūrisma jomu veiksmīgu, vienotu attīstību jaunveidotajā novadā, lai neviens pagasts nevienā no pašreizējiem trim novadiem netiktu aizmirsts. Lai izdotos izveidot kopīgu piedāvājumu mūsu daudzveidīgajiem tūrisma objektiem.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Turpināt jaunā plānošanas perioda Eiropas finansējuma piesaisti ielu un ceļu sakārtošanai jaunā novada pilsētās, īpaši lauku teritorijās. Dobelē - veiksmīgi īstenot uzsākto stadiona rekonstrukciju.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1992 Bioloģija, bioloģijas zinātņu doktors
Augstākā Latvijas Universitāte 1980 Bioloģija, biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs
Darbavieta Amats
LLU APP Dārzkopības institūts Vadošā pētniece
Latvijas Zinātņu akadēmija Akadēmiķe, Uzraudzības komisijas locekle
LLU Promocijas padome Locekle
Dobeles novada dome Deputāte
Jaunumi