Dzimšanas gads: 1963

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Samazināt ierēdņu skaitu, pārdalot funkcijas un pienākumus.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Atbalstīt uzņēmējus, visus novada iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas. Sniegt atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Mazināt birokrātiju.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Veicināt infrastruktūras attīstību, veicot ceļu, tiltu un gājēju celiņu remonta darbus visa novada teritorijā.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Sarkanā Karoga ordeni abalvotājā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1987 Diplomēts agronoms
Darbavieta Amats
“Ausekļi” M.Vilsona ZS Īpašnieks
Jaunumi