Dzimšanas gads: 1981

Pilsonība: Latvija

Dzīvesvieta: Dobeles novads

1 Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā?
Es censtos sakārtot sporta laukumus atbilstoši mūsdienu prasībām, pie visām izglītības iestādēm un vietās, kur cilvēki ir aktīvi un labprāt tos izmantotu.
2 Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu (norādiet maksimums 2 sabiedrības grupas, NVO vai nozares):
Kultūra un sports ir tās nozares, kuras vienmēr būs jāatbalsta, jo kultūras un fizisko aktivitāšu pieejamība visiem paaugstina novada sabiedrības dzīves kvalitāti.
3 Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs (nosauciet maksimums divus projektus, norādot, vai tie būtu novada centrā vai perifērijā):
Sakārtota kultūras un sporta vide atbilstoši mūsdienu prasībām un pēc iespējas tuvāk katram novada iedzīvotājam.
Iegūtā izglītības pakāpe Izglītības iestāde Gads Specialitāte
Augstākā Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija 2018 Rekreācijas specialists
Darbavieta Amats
Auces novada pašvaldība Īles tautas nama vadītāja
Dobeles novada kultūras un sporta pārvalde Sporta centra metodiķe
Zemessardzes 51.kājnieku bataljons Zemessardze
Jaunumi